home
S2S foundationS2S foundationS2S foundationS2S foundationS2S foundationS2S foundationS2S foundationS2S foundation
Voor €25,- per maand ondersteunt u een kind met onderwijs, onderdak, voeding, medische zorg.
Geluk en Rijkdom kan je Vermenigvuldigen door het te Delen.Online doneren ➨
ANBI-status

Samen werken aan het sociaal, emotioneel en geestelijk welzijn van wezen en straatkinderen in Mombasa - Kenia. Shoulder 2 Shoulder Foundation is opgericht op 14 december 2006.

Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van projecten in Mombasa die gericht zijn op het verzorgen van huisvesting, onderwijs en medische zorg van kwetsbare kinderen en jongeren die dit anders niet zouden krijgen.

Het Keniaans-Nederlandse echtpaar Matheka en Ria Munyasya trekt zich het lot van deze kinderen aan en leiden projecten die gericht zijn op het helpen van deze groep. Zij hebben in augustus 2004 het weeshuis Dickson Children Centre opgericht. In juli 2005 kwam daar het rehabilitatiecentrum voor straatjongens Onesimus Boys Centre bij.

Omdat structurele financiële steun op de lange termijn voor deze tehuizen ontbrak, ontstond de wens om een stichting op te richten; dat werd stichting Shoulder 2 Shoulder Foundation.

Here we discussed at some great info to bear in mind, as well as how you can find options to purchase medicines online. Definitely there isn't anything you can't order online anymore. One of the most popular is Propecia (Finasteride). In some cases people who are looking for remedies to treat such problem ask about finasteride 5mg. Of course it isn't all. Other question is finasteride 1mg. Where you can get more information about finasteride dosage? Other point we must is finasteride 5 mg. Most people probably believe the forcefulness of Finasteride is well documented. Because some of these conditions are medical emergencies, it's significant to know what to do if they happen. Some medical conditions or other remedies may interact with Finasteride. If you experience any dangerous effects which you think may be due to this medicament, discuss with your doctor.

Contact

Social

Facebook

Stichting Shoulder 2 Shoulder Foundation
Postbus 1065,
3350CB, PAPENDRECHT
E-mail: info@s2sfoundation.org
KvK Amsterdam : 34262300
Iban:NL61 INGB 0002 8794 34
BIC: INGBNL2a
ING: 2879434
St. Shoulder 2 Shoulder foundation

**Joomla! Foutopsporingsconsole**

**Sessie**

**Profielinformatie**

**Geheugengebruik**

**Database zoekopdrachten**

**Ontleedfouten in taalbestanden**

**Geladen taalbestanden**

**Niet vertaalde strings**