Shoulder 2 Shoulder

Samen werken aan het sociaal, emotioneel en geestelijk welzijn van wezen en straatkinderen in Mombasa - Kenia. 

Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van projecten in Mombasa die gericht zijn op het verzorgen van huisvesting, onderwijs en medische zorg van kwetsbare kinderen en jongeren die dit anders niet zouden krijgen.

Omdat structurele financiële steun op de lange termijn voor deze tehuizen ontbrak, ontstond de wens om een stichting op te richten; dat werd stichting Shoulder 2 Shoulder Foundation.

Door samen de schouders eronder te zetten, geven we de kinderen weer hoop en een toekomst.