Shoulder 2 Shoulder

Samen werken aan het sociaal, emotioneel en geestelijk welzijn van wezen en straatkinderen in Mombasa - Kenia. Shoulder 2 Shoulder Foundation is opgericht op 14 december 2006.

Het doel van de stichting is het financieel ondersteunen van projecten in Mombasa die gericht zijn op het verzorgen van huisvesting, onderwijs en medische zorg van kwetsbare kinderen en jongeren die dit anders niet zouden krijgen.

Het Keniaans-Nederlandse echtpaar Matheka en Ria Munyasya trekt zich het lot van deze kinderen aan en leiden projecten die gericht zijn op het helpen van deze groep. Zij hebben in augustus 2004 het weeshuis Dickson Children Centre opgericht. In juli 2005 kwam daar het rehabilitatiecentrum voor straatjongens Onesimus Boys Centre bij.

Omdat structurele financiële steun op de lange termijn voor deze tehuizen ontbrak, ontstond de wens om een stichting op te richten; dat werd stichting Shoulder 2 Shoulder Foundation.